MŠMT ČR a Svaz prodejců a autoopravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) vyhlašuje každý rok pro žáky třetích ročníků oborů vzdělání a čtvrtých. ročníků studijního oboru Autotronik odbornou soutěž Autoopravář – junior, kategorie Automechanik, Karosář, Autolakýrník, Autotronik.

V letošním roce je to již 21. ročník této prestižní odborné soutěže mladých autoopravářů všech vyučovaných oborů vzdělání, kteří se ve dnech 1. – 3. dubna setkali ve městě aut, aby poměřili své znalosti a dovednosti, které získali studiem na svých technických odborných školách.

ŠKODA SERVICE TRAINING CENTER Kosmonosy, Mladá Boleslav hostila finále odborné soputěže Autoopravář junior 2015. Žáci posledních ročníků vzdělání autooborů z celé republiky poměřili o velikonočních prázdninách v městě automobilů své znalosti a praktické dovednosti za účasti významných odborných autoopravářských firem z celé ČR. Cílem této soutěže je mimo jiné porovnat úroveň výuky a znalosti žáků jednotlivých škol v celé České republice.

Své znalosti a dovednosti prokazovali krajští vítězové v oborech automechanik, karosář, autolakýrník a autotronik. Průběh celé soutěže sledovali zástupci odborných firem, kteří současně zastávali funkci rozhodčích. V moderních tréninkových učebnách ŠKODA auto soutěžící prokázali své teoretické znalosti v písemných testech. Druhá poznávací část soutěže byla zaměřena na určení strojních součástek, nářadí, měřidel a dílů automobilů. Vše pak finalisté zúročili v praktické části, v úkolech přímo na osobních vozidlech ŠKODA a nákladních vozidlech SCANIA. Obsah a zadání jednotlivých soutěžních úkolů celé soutěže je shodné s celorepublikovým zadáním závěrečných zkoušek projektu NZZ 2, která bude v letošním školním roce povinně realizována u všech vyučovaných oborů zakončených závěrečnou zkouškou na všech odborných technických školách v celé ČR.

Pro pedagogický doprovod a soutěžící byl připraven zajímavý doprovodný program včetně návštěvy Škoda Auto muzea a výrobního závodu Auto Škoda a.s. Mladá Boleslav. Vyhodnocení jednotlivých kategorií proběhlo v pátek 3. dubna 2015 ve večerních hodinách za účasti významných zástupců vyhlašovatele této soutěže, MŠMT ČR (Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro vzdělávání) SAČR (Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR), zástupce zřizovatelů středních odborných škol (Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana za školství Olomouckého kraje), zástupců odborných firem a pedagogů zúčastněných škol.

VOŠ a SŠA Zábřeh se zúčastnila těchto soutěží ve všech vyhlašovaných kategoriích a reprezentovala Olomoucký kraj s těmito výsledky:

KAROSÁŘ JUNIOR 2015

Olomoucký kraj reprezentoval žák třetího ročníku: Jakub SKROTT (VOŠ a SŠA Zábřeh), který se umístnil na 1. místě.

AUTOMECHANIK JUNIOR 2015

Olomoucký kraj reprezentovali žáci třetího ročníku: Radek LUŽÍK (VOŠ a SŠA Zábřeh), který se umístnil na 7. místě, Zbyněk KRATOCHVIL (SŠP Olomouc), který se umístnil na 14. místě.

AUTOTRONIK JUNIOR 2015

Olomoucký kraj reprezentoval žák čtvrtého ročníku: Lukáš DOSTÁL (VOŠ a SŠA Zábřeh) , který se umístnil na 6. místě.

Reprezentace Olomouckého kraje a dosažené výsledky žáků VOŠ a SŠA Zábřeh v celostátní soutěži Autoopravář – Junior 2015 prokázala srovnatelnou úroveň výuky autooborů České republiky. V této náročné a prestižní soutěži patří žáci naší školy v historii této soutěže mezi nejúspěšnější v rámci celé ČR.

V rámci projektu Přehlídky České ručičky, který pořádá Jihomoravský kraj a popularizace učňovského školstvív očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti bude v červnu tohoto roku oceněn vítěz Jakub Skrott, nejlepší Karosář ČR.Společně s ním obdrží toto ocenění v Brně také nejlepší řemeslníci devatenácti oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká.

Ing. Martykán Vítězslav

Fotogalerie