Automobilní školu v Zábřehu dne 14.11.2016 poctili  žáci deváté třídy základní školy ze Štítů v doprovodu s panem PaedDr. Milošem Harnychem, ředitelem ZŠ Štíty. Důvodem jejich návštěvy byla prohlídka střední automobilní školy. Na této prohlídce získat důležité informace a možnosti, které by jim mohly pomoci v nelehkém rozhodování při výběru dalšího studia a budoucího povolání.

Po příjezdu na zábřežskou automobilní školu byli přivítáni panem Ing. Vítězslavem Martykánem, ředitelem VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh. V doprovodu pedagogických pracovníků automobilní školy si žáci prohlédli učebny, kde si vyzkoušeli elektronické stavebnice, svařovací trenažér a trenažér pro výuku autoškoly. Před školou se mohli svézt v novém automobilu ŠKODA RS, kterou automobilní škola získala minulý týden přímo z automobilky ŠKODA Mladá Boleslav. Dále se mohli seznámit s reálnou jízdou a praktickým výcvikem autoškoly.

Při prohlídce si mohli zájemci o naší školu také prohlédnout dílny s novým vybavením pro výuku odborné praxe. V odborných dílnách mohli žáci štítecké školy vidět žáky automobilní školy při různých odborných činnostech, například při výměně a vyvažování kol, při seřizování geometrie řízení na nové laserové geometrické stolici.

Velmi zajímavé bylo pro žáky seznámení s výkonovou válcovou zkušebnou, na které mohli vidět měření výkonu na dalším novém výukovém voze ŠKODA RAPID.

Na závěr byli žáci odměněni koblihou ze školní kantýny a teplým čajem.

Mgr. Bedřich Lužík