Vážení maturanti,

nejpozději do 26.6.2017 je třeba se přihlásit k maturitní zkoušce v podzimním termínu.

Pokud někdo z Vás, kteří jdete na podzim poprve, chce změnit volbu výběrového předmětu (matematika, anglický jazyk) oproti přihlášce v jarním termínu nebo je někdo i z dřívějších maturantů, kdo se nechce v daném termínu vůbec přihlašovat k maturitě, tak to dejte vědět nejpozději do 20.6.2017 na email vitasek@spsa-za.cz. Po tomto termínu již změna nebude možná.

Pak se vytisknou konečné přihlášky a Vy je příjedete v období od 21.6.2017 do 26.6.2017 podepsat ke svým třídním učitelům dle dohody s nimi.

Přehled důležitých termínů ke státní části maturity:

26. 6. 2017

Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou podepsanou přihlášku řediteli školy.

30. 6. 2017 do 12:00 hodin

Termín, do kterého musí školy ukončit přihlašování.

7. 7. 2017

Poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ (obdržíte emailem).

od 16. 8. 2017

Generování pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2017.