V souladu se Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 24 vyhlašuji z ekonomických, organizačních a technických důvodů volný den 29. září 2017.

Z těchto důvodů bude řádná výuka zrušena, provoz školy omezen.

 

V Zábřeze den 22.09. 2017

Ing. Vítězslav Martykán

ředitel školy