V souladu se Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 24 vyhlašuji z ekonomických, organizačních a technických důvodů volné dny, pondělí 30.04.2018 a pondělí 07.05. 2018.

 

V Zábřeze dne 20.04. 2018

 

Ing. Martykán Vítězslav

ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh