Žáci naší školy se podíleli na opravě lokomotivy v železničním skanzenu. Tato oprava byla provedena na základě spolupráce mezi vedením města Zábřehu a naší školou. Nejdříve došlo k opravě podlahy, kde bylo nutné některé její části vyměnit a následně přivařit. Této části se věnovali žáci 3. ročníku oboru Karosář. Po klempířských pracích následovala finální úprava podlahy a to její nátěr. Této části se věnovali žáci 2. ročníku Autotronik.

Na závěr patří poděkování žákům za odvedenou práci a učitelům OV za odborné vedení při vlastní opravě lokomotivy.

Pavel Trojan