Ve dnech 11. -13. 1. 2017  proběhlo na naší škole školení klimatizace. Školení bylo určeno pro zájemce z řad studentů Vyšší odborné školy, kteří chtěli získat certifikát pro nakládání  se skleníkovými plyny. Ten je nutný mít dle platné legislativy při manipulaci s chladicím médiem v klimatizaci. Využít ho mohou studenti při budoucí práci v autoservisu.

První den proběhla teorie v režii lektora pana Ing. Milana Cikryta. Následovala praxe v dílnách školy. Praktickým úkonům se věnoval učitel odborného výcviku pan Jiří Gryc.

Na konec proběhlo prostřednictvím školitele z firmy Würth seznámení s legislativou a novinkami v oblasti skleníkových plynů. Po závěrečném testu, který všichni zájemci absolvovali úspěšně, byl vystaven ten důležitý certifikát, kvůli kterému se všichni sešli. Školení se také zúčastnili 2 pedagogové z naší školy.

Tímto bych chtěl poděkovat za odvedenou práci všem jmenovaným lektorům a kolegům, kteří se na přípravě školení klimatizace podíleli. Již nyní se chystá další školení pro žáky 3. ročníků učebních a maturitních oborů.

 

Pavel Trojan (autor fotografie)