Ve dnech 14.-17.6.2016  proběhlo na naší škole školení klimatizace. Školení bylo určeno pro zájemce (bývalá 4.AT a 4.DP, 3.AM, 3.AK), kteří chtěli získat certifikát pro nakládání se skleníkovými plyny, který je nutný dle platné legislativy při výměně chladicího média v klimatizaci.

První den proběhla teorie v režii lektora pana Ing. Milana Cikryta. Následovala praxe v dílnách školy. Praktickým úkonům se věnoval pan Martin Polách. Na konec proběhlo prostřednictvím školitele z firmy Würth seznámení s legislativou a jak si počínat při manipulaci se skleníkovými plyny. Závěrečným testem, který všichni zájemci absolvovali úspěšně, byl vystaven ten důležitý certifikát, kvůli kterému se všichni sešli.

Tímto bych chtěl poděkovat za odvedenou práci všem jmenovaným lektorům a kolegům, kteří se na přípravě školení klimatizace podíleli.

 

Pavel Trojan