Ve dnech 22. – 24.3.2016 v prostorách Service Training Center Auto a.s. a Servisního centra Škoda Auto a.s., Kosmonosy proběhla celostátní soutěž Autoopravář junior 2016.

První den vše začalo prezencí soutěžících v Muzeu Škoda. Soutěž byla rozdělena na kategorie Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.  Po prezenci byla slavnostně  zahájena soutěž v prostorách Muzea. Během slavnostního zahájení vystoupili dva zástupci ze
Škodovky a předvedli rapperskou náborou show s prvky beatbox. Následně proběhlo ubytování účastníků, večeře a volný program.

Následující den po snídani a převlečení do pracovních oděvů věnovaných  Škodovkou, se kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník přesunuly do Kosmonos. Kategorie Autolakýrník a Autotronik absolvovala tento den teoretickou část soutěže.

Kategorie Automechanik byla rozdělena do dvou skupin A a B. Postupně proběhly jednotlivé části soutěže a to teoretická a poznávací část pro skupinu A a pro skupinu B proběhla praktická část. Po obědě se skupiny vystřídaly. Naše škola měla v této kategorii zástupce a to Petra Palatku, který se ve výsledném hodnocení umístil na 7. místě z 25 účastníků a to znamená, že máme 7. nejlepšího automechanika ve 3.ročníku v České republice.

Kategorie Karosář byla také rozdělena na skupinu A a B. U skupiny A nejdříve proběhla teoretická část a u skupiny B – praktická část. Po obědě se skupiny prostřídaly a dokončily další části soutěže. Hlavním organizátorem kategorie Karosář byla VOŠ a SŠA Zábřeh. Teoretická část byla zajištěna odbornou přednáškou zástupcem fa Škoda. Praktickou část soutěže připravila naše škola ve spolupráci s firmami Škoda, Würth, Fronius a další. Poznávací část byla také v režii naší školy.

Následující den se kategorie Autolakýrník a Autotronik opět přesunula do Kosmonos na dokončení dalších dílčích částí soutěže. U Kategorie Autolakýrník to byla u skupiny A v dopoledních hodinách praktická část a skupiny B poznávací část. V odpoledních hodinách se skupiny prostřídaly.

U kategorie Autotronik v dopoledních hodinách absolvovala skupina A praktickou část a poznávací část skupina B. Odpoledne se skupiny vyměnily. V této kategorii jsme také měly zástupce a to Viktora Navrátila, který se umístil na 12. místě. I zde můžeme konstatovat, že Viktor je 12. nejlepší Autotronik 4. ročníku v ČR.

Teoretická část soutěže proběhla letos u všech kategorií prostřednictvím odborné přednášky pracovníka z praxe a soutěžící po přednášce absolvovaly test ze získaných poznatků odborné přednášky.

Po úspěšném absolvování všech částí soutěže, proběhlo závěrečné sčítání bodů a určení jednotlivého pořadí soutěžících.

Body jsou sečteny pořadí je známo a přistoupilo se k závěrečnému slavnostnímu vyhlášení jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Service Training Center, Kosmonosy. Za Olomoucký kraj se slavnostního večera zúčastnil náměstek hetmana Olomouckého kraje pan Ing. Zdeněk Švec. V úvodu řekl pár slov a následně pogratuloval výhercům a předal jim ceny od sponzorů, kterých pro všechny kategorie bylo lotos 25. Součástí byly i ceny, které do soutěže věnovaly i jednotlivé školy.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům kategorie Karosář a našim žákům Peťovi Palatkovi a Viktoru Navrátilovi za reprezentaci naší školy.

 

Pavel Trojan