Ve dnech 18. – 20.4.2017 v prostorách Service Training Center Auto a.s. a Servisního centra Škoda Auto a.s., Kosmonosy proběhla celostátní soutěž Autoopravář Junior 2017.

První den vše začalo prezencí soutěžících v Muzeu Škoda. Soutěž byla rozdělena na kategorie Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik. Po prezenci byla slavnostně zahájena soutěž v prostorách Muzea. Po slavnostní zahájení následovalo ubytování účastníků, večeře a volný program.

Následující den po snídani a převlečení soutěžících do pracovních oděvů věnovaných Škodovkou, se kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník věnovala vlastnímu programu soutěže dle jednotlivých kategorií. Letošní rok se žáci dopravovali na soutěž autobusem z ubytování v Praze.

Kategorie Automechanik byla rozdělena do dvou skupin A a B. Postupně proběhly jednotlivé části soutěže a to teoretická, poznávací a také část praktická. Naše škola neměla v této kategorii soutěžícího.

Kategorie Karosář byla také rozdělena na skupinu A a B. Hlavním organizátorem kategorie Karosář byla VOŠ a SŠA Zábřeh. Teoretická část byla formou odborné přednášky. Praktickou část soutěže připravila Fa Škoda, Würth, Fronius a další. V této kategorii byl náš zástupce a to Víťa Koletschka, který se umístil na 4. místě z 15 soutěžících Karosářů. Můžeme zde konstatovat, že Víťa je 4 nejlepší Karosář v ČR.

Na poslední den soutěže byla připravena kategorie Autotronik. V této kategorii byl také náš zástupce a to David Uhříček, který se umístil na 7. místě. I zde můžeme konstatovat, že David je 7 nejlepší Autotronik v ČR.

Teoretická část soutěže proběhla letos opět jako loni u všech kategorií prostřednictvím odborné přednášky pracovníka z praxe a soutěžící po přednášce absolvovali test ze získaných poznatků odborné přednášky, která byla letos i na PC. Letošní ročník soutěže bylo možno sledovat skoro online na stránkách fa Autojob a to maximálně s hodinovým zpožděním. Na jejich facebookové stránky byly umisťovány průběžně fotografie a videa z průběhu soutěže. Tyto materiály jsou ke zhlédnutí na odkazu – viz níže.

Po úspěšném absolvování všech částí soutěže, proběhlo závěrečné sčítání bodů a určení jednotlivého pořadí soutěžících.

Body jsou sečteny pořadí je známo a přistoupilo se k závěrečnému slavnostnímu vyhlášení jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Service Training Center, Kosmonosy.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům, sponzorům kategorie Karosář a našim žákům, kteří naši školu reprezentovali na celostátní soutěži.

Pavel Trojan

Fotografie a videa