V  zimních měsících žáci nacvičovali  poskytnutí první pomoci při úrazových a neúrazových  stavech. Jak se zachovat při krizových situacích. Nacvičovali si prvotní vyšetření osob, aby dokázali ověřit základní životní funkce člověka a popřípadě zahájit resuscitaci. Ověření základních životních funkcí a resuscitaci žáci prováděli na resuscitačním modelu dospělého člověka. Při výcviku nepřímé srdeční masáže se dozvěděli jak pracovat s pomocí  AED ( automatický defibrilátor ). Také  si vyzkoušeli pomocí obinadel obvázat poranění a pomocí tlakového obvazu zastavit masivní krvácení a učinit protišoková opatření.

Josef Kučera