Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. 
Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.
To základní se ale nemění, žáci všech oborů dělali část písemnou, praktickou a ústní.
Trochu statistiky:
Ve třetích ročnících bylo žáků
45
Třetí ročník ukončilo žáků
39
ZZ úspěšně zvládlo žáků
27
J.Kelar