Důležité dokumenty ke stažení:

Organizace absolutoria 2019
pdf
Organizace opravných maturitních a závěrečných zkoušek i absolutoria 2019
pdf