Důležité dokumenty :

Platný školní a klasifikační řád
pdf
Organizace školního roku 2019/2020
Dokument
Termíny konzultací a třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2019/2020
Dokument
Organizace školního roku 2019/2020 pro 1. a 2. ročník VOŠ
Dokument
Organizace školního roku 2019/2020 pro 3. ročník VOŠ
Dokument
Organizace maturitní zkoušky 2020
Dokument
Organizace absolutoria 2020
Dokument
Organizace závěrečných zkoušek 2020
pdf
Organizace opravných maturitních a závěrečných zkoušek i absolutoria 2019
pdf
Organizace opravných závěrečných zkoušek – prosinec 2019
pdf

Zajímavé odkazy:

Stipendium pro naše studenty