Důležité dokumenty :

Platný školní a klasifikační řád
pdf
Organizace školního roku 2018/2019
pdf
Termíny konzultací a třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2018/2019
pdf
Organizace školního roku 2018/2019 pro 1. a 2. ročník VOŠ
pdf
Organizace školního roku 2018/2019 pro 3. ročník VOŠ
pdf
Organizace opravných zkoušek 2017/2018
pdf
Organizace maturitní zkoušky 2018
pdf
Organizace absolutoria 2018
pdf
Organizace závěrečných zkoušek 2018
pdf
Organizace opravných zkoušek – prosinec 2018
Dokument

 

Zajímavé odkazy:

Stipendium pro naše studenty