Důležité dokumenty :

Platný školní a klasifikační řád
pdf
Organizace školního roku 2018/2019
pdf
Termíny konzultací a třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2018/2019
pdf
Organizace školního roku 2018/2019 pro 1. a 2. ročník VOŠ
pdf
Organizace školního roku 2018/2019 pro 3. ročník VOŠ
pdf
Organizace maturitní zkoušky 2019
pdf
Organizace absolutoria 2019
pdf
Organizace závěrečných zkoušek 2019
pdf
Organizace opravných maturitních a závěrečných zkoušek i absolutoria 2019
pdf

 

Zajímavé odkazy:

Stipendium pro naše studenty