Ukončené projekty

OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V rámci udržitelnosti je realizován projekt z OP RLZ „Zvyšování odborné a pedagogické úrovně pedagogických pracovníků s ohledem na požadavky podnikatelské sféry a EU, včetně modernizace výukových materiálů se zaměřením na kvalitu, diagnostiku a ekologii v autoopravárenství s využitím ICT ve výuce.“ I nadále jsou realizovány závěry tohoto projektu..

 

UNIV III Kraje. – Proměna škol v centra celoživotního učení

V rámci tohoto programu proběhla pilotáž programu vzdělávání zaměřeného na proškolení zájemců z řad odborné veřejnosti s názvem: Servisní technik klimatizace osobních automobilů (kód: 23-053-H)

 

Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků – BOSCH

Projekt je akreditován MŠMT ČR a je zaměřen na vzdělávání učitelů odborných předmětů a praxe ve školách vyučujících autoobory. V rámci vzdělávacího projektu bylo realizováno školení lektorů na téma Diagnostika motorů, Geometrie vozů ŠKODA, SCANIA (2 lektoři z každého kraje ČR).
Projekt – Peníze středním školám EU
V rámci udržitelnosti je realizován projekt EU Peníze středním školám EU – příjemce v oblasti podpory 1.5 – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Inovace výuky s využitím interaktivních metod.

 

Projekt – Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

V rámci udržitelnosti je realizován projekt EU Projekt zaměřen na přípravu vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů (Dějepis, Základy společenských věd). Učební materiály jsou využívány zejména u oborů vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

 

Projekt ALT – „Automotive Language Training“

Projekt byl zaměřen na tvorbu, překlad a ověření odborné učebnice anglického jazyka pro žáky středních škol vyučující autoobory v ČR. V rámci udržitelnosti tohoto projektu jsou využívány vytvořené odborné učebnice ve výuce na škole jako vhodný doplněk zaměřený na odbornou část odborné výuky jazyků zaměřené na autoobory.