Překvapivě příjemně vyplněný pátek nás se třídou 2.EL čekal 23.6.2023.

Když se řekne „Musím jít na úřad“, často si člověk představí nutný, ale spíše nudný čas, který je třeba na různých úřadech během života strávit. 

Jako poslední blok v ročním plánu druhého ročníku třídy 2.EL v předmětu Základy společenských věd probíráme „úřady, obce“. Rozhodla jsem se toto téma vyplnit hlavně prakticky a se třídou jsme se vydali pro různých úřadech, které ve městě Zábřehu lze najít. Jednak nás na Městském úřadě čekal velmi zajímavý, vtipný a historickými zajímavostmi naplněný výklad vedený panem Grycem a v neposlední řadě nás v další budově paní Musilová velmi zkušeně a s citem pro věc zasvětila do práce Odboru sociálních věcí, ochotně reagovala na dotazy studentů.

Celkově se putování po úřadech proměnilo v cenný zdroj informací, velmi hodnotně

i zábavně vyplněný čas. Ráda se s dalšími žáky opět vrátím.

Mgr. Lenka Hošková