V termínu 19. – 21. dubna 2022 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav uskutečnil 27. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2022 ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.
Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je systémová motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice.
Dalším cílem je také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol.
Vyhlašovatelem 27. ročníku soutěže Autoopravář junior 2022 je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.
Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále. Soutěže se pravidelně účastní žáci téměř všech škol s výukou autooborů v ČR, kterých je v současnosti 118.
Všechny kategorie soutěže Autoopravář junior jsou zařazeny do rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol, kategorie Automechanik, Karosář a Autolakýrník jsou dále zařazeny do přehlídky České ručičky.

Obsah soutěží vychází z Rámcových vzdělávacích programů a má tři části –
teoretickou, poznávací a praktickou část. Do soutěže je tradičně zapojena celá řada partnerů z oblasti autoopravárenství, kteří se podílejí na zajištění jednotlivých úkolů, jejich hodnocení a cenách pro účastníky.
Hlavními partnery soutěže jsou společnosti ŠKODA AUTO, BOSCH, SCANIA a PORSCHE ČR. Dalšími partnery jsou například společnosti Hella Gutmann, AutoJob, Univer, AD technik, Wűrth, Agrotec, Fronius, Interaction, Toplac, AutoFit, Servind, Mirka, Motip, 3M, Global Expert, Sata, Dürr, Alca, Hazet a další.
Uvedené soutěže jsou svým rozsahem, počtem zapojených škol, soutěžících žáků a aktivně spolupracujících partnerů největší akcí v technických oborech v ČR.

VOŠ a SŠA Zábřeh reprezentovali: autolakýrník – Daniel Dědič, automechanik Matouš Nečas a autotronik  – Tomáš Voska.

Fotogalerie I:

https://uloz.to/tamhle/EVDzIj9XaP5k/name/Nahrano-6-5-2022-v-13-55-45?view=gallery%26sort=exif_date#!ZGH2MwR1LJR3AJHkL2LlMwDmAGOvnmIDLGWnq2giHTuiLwR5

Fotogalerie II:

Fotogalerie je po přihlášení k dispozici zde: https://autoopravarjunior.cz/fotobanka/

Uživatelské jméno nebo e-mail: AJunior2022

Heslo: AJunior2022

Výsledky jednotlivých kategorií:

kat. Autotronik   Stáhnout

kat. Automechanik Stáhnout

kat. Autolakýrník Stáhnout

kat. Karosář Stáhnout