Problematika pojišťovnictví zahrnuje různé aspekty a výzvy spojené s fungováním a správou pojišťovacích systémů.

Pojišťovnictví je odvětvím finančního trhu, které se zabývá poskytováním pojistných služeb a řízením rizik. Hlavním cílem pojišťovnictví je ochrana jednotlivců, firem nebo organizací před finančními ztrátami způsobenými různými nečekanými událostmi. Tato odvětví mohou zahrnovat životní pojistky, majetkové pojistky, zdravotní pojištění, odpovědnostní pojistky a mnoho dalších.

Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi aktuální, tak i další žáci naší školy dostali možnost se setkat s odborníkem z praxe a to v pondělí 8. 1. 2024. Lektorka vysvětlila komplexní koncepty srozumitelným způsobem a propojila teorii s praktickými příklady, umožnila tak žákům lépe porozumět problematice pojišťovnictví.

Děkujeme paní lektorce z týmu Kooperativa za profesionalitu a schopnost sdílet své znalosti s ostatními. Její přednáška poskytla cenné informace.

PaedDr. Jana Rýznarová