Přednášky o pojišťovnictví mohou poskytnout žákům užitečné informace o důležitých finančních konceptech a souvislostech. Oblast pojištění může být v tomto ohledu fascinujícím způsobem, jak prozkoumat složitý svět finančního zabezpečení a rizik.

Dne 18. 12. 2023 měli žáci možnost si poslechnout odborníky z praxe z oblasti pojišťovnictví. Přednášená problematika obsahovala komplexní přehled o pojišťovnictví,  a to od základních principů a typů pojištění až po význam v každodenním životě. Lektor se zaměřil na klíčové pojmy a představil realistické příklady, což usnadnilo pochopení problematiky, a to i pro ty, kteří se s touto tematikou dosud nesetkali. Nechyběly prvky, jako diskuzní otázky nebo krátké příklady pro zapojení studentů.

Přednáška poskytla nejen informace, ale také vzbudila zájem o téma pojišťovnictví. Lektor představil možnosti a výhody spojené s vhodným pojištěním, což mohlo vzbudit smysl pro odpovědnost a finanční gramotnost u žáků.

Závěrem lze říci, že tato přednáška byla zážitkem pro žáky VOŠ a SŠA. Kombinace obsahu, formy a lektorovy komunikace vytvořila příjemné a poučné prostředí. Byly představeny důležité informace o pojišťovnictví a zároveň podnítila zvýšený zájem na bezpečnost ve finančním světě.

Děkujeme týmu Kooperativa za přínosné informace.

PaedDr. Jana Rýznarová