V pátek  26.4.2019 navštívila naši školu paní Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

S našimi žáky hovořila o fungování této instituce, denní  náplni práce i o vztazích mezi jednotlivými

orgány EU. Při dotazech žáků se diskuze dostala i k problémům v mezinárodní silniční dopravě.

Děkujeme paní poslankyni  za návštěvu.