Na základě většinové podpory pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, kteří se rozhodli svým podpisem připojit ke stávce dne 27.11.2023, nebude možné   v uvedený den zajistit provoz školy, Domova mládeže a výdeje stravy a zajistit řádnou výuku či dohled nad žáky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přerušit provoz školy, Domova mládeže a výdeje stravy. Teoretická i praktická výuka žáků, studentů se nebude konat včetně praxí u externích firem. Pro ubytované žáky, studenty bude provoz DM zajištěn od 27.11.2023 od 17:00 – příjezd k ubytování. Řádná výuka žáků a studentů bude opět zahájena dle rozvrhu vyučování od 28.11.2023.

Mezi hlavní důvody stávky patří:

  • chybějící finanční prostředky ve školách, ty mohou mít vliv na výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce;
  • omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů;
  • omezení pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání
  • chystané snížení platů nepedagogickým pracovníkům, ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování;
  • nedostatek financí na provoz škol a práci ostatních správních a provozních zaměstnanců.

Výše zmíněné důvody jsou v souladu s naší snahou zajistit kvalitní vzdělávání žákům a studentům po dobu studia na škole. Prosíme Vás tímto o pochopení a podporu našich požadavků.

Děkujeme

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Trojan v.r. 

ředitel školy

VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6