Opatření obecné povahy, Přijímací zkoušky – dodatek

http://www.spsa-za.cz/wp-content/uploads/2021/05/VOŠ-a-SŠA-Zábřeh-_Dodatek-MŠMT-ČR_-Přijímací-zkoušky_.pdf