Vyhlášení volných dnů

V souladu se Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 24 vyhlašuji ve dnech dne 29.6. 2020 (1 den) a 30.6. 2020 (1 den) z ekonomických, organizačních a technických důvodů volné dny, z těchto důvodů bude řádná výuka zrušena.

Vydávání vysvědčení bude organizováno v pátek 26. června 2020.

Řádná výuka bude zahájena ve školním roce 2020/2021 v úterý 1. září 2020.

Ing. Vítězslav MARTYKÁN, ředitel školy