Pro své poslední poslední vysvědčení si do obřadní síně městského úřadu přišli naši studenti. Slavnostní předávání se neslo v dojemné atmosféře za přítomnosti rodičů, zástupců a vedení školy i města.

Svou třídu doprovázel třídní učitel Martin Vitásek.

Závěrem setkání zazněla přání úspěchů do dalších let i slova klasika Karla Kryla: “Opilí od radosti si sami trochu lžeme, že zkouškou dospělosti opravdu dospějeme…”