Dne 14.9.2023  jsme se z vybranými žáky z naší školy zůčastnili předváděcí akce firmy Libherr, která je jedna z největších výrobců těžké techniky na světě. Předváděcí akce se uskutečnila v lomu Výkleky u Olomouce. Akce byla zaměřená na žáky škol, kteří by mohli nastoupit do firmy Libherr na externí praxi.

Akce začala přednáškou jednoho z pracovníků, který ve firmě začal právě na externí praxi a po té do firmy nastoupil. Tento pracovník nám také představil historii firmy.

Po té následovala komentovaná ukázka jednotlivých strojů, které firma vyrábí a po té bylo možné si stroje i vyzkoušet pod dohledem zkušených řidičů přímo v lomu.

Po celou dobu bylo pro účastníky akce nachystáno občerstvení a zhruba v 13 hodin jsme se rozloučili a odjeli do školy.