Dne 21. listopadu 2023 navštívili žáci 4. AT a 2. TB  DIVADLO  ŠUMPERK, aby zhlédli představení  MARYŠA. Úprava tohoto notoricky známého dramatu bratří Mrštíků překvapila. Děj hry se totiž přesunul z Brněnska, kam byla hra původně situována, na Šumpersko. Projevovalo se to v replikách postav, v lidových písních i v krajových kostýmech. Záměr přiblížit slavné dílo místním divákům byl patrný v pozitivních reakcích z hlediště, když hlavní postavy např. zmiňovaly Olomouc.

Nejen představení, ale také interiéry divadla představovaly kulturní zážitek. Již při vstupu do budovy nás přivítala nádherná výzdoba.  Pro přesun do hlediště jsme využili schodiště s červeným kobercem.  A protože jsme ani my nepodcenili slavnostní atmosféru a zvolili k návštěvě reprezentativní oblečení, nabídla nám jedna z uvaděček výběr VIP míst v divadle.

Přestávku v průběhu představení jsme využili k návštěvě výtvarné galerie a k pořízení společných fotografií nejen na skleněném mostě.

Děkuji tímto paní učitelce Semanové a paní učitelce Rýznarové za možnost strávit čas v tomto prostředí a přiblížit si toto neustále platné a v mnoha ohledech nadčasové dílo. Žákům 4. AT děkuji za reprezentativní vystupování, za které jsme byli pracovnicemi divadla několikrát pochváleni, a přeji jim úspěšné zvládnutí posledního ročníku a maturitních zkoušek.

Filip Pospíšil,  2.TB