Dne 13.03.2023 se žáci třídy 2.EL zúčastnili odborné exkurze ve firmě Franotrans, s.r.o. v Zábřehu.

Žáci v rámci odborného výkladu pracovníka firmy Franotrans, s.r.o., měli možnost se důkladně seznámit s prací odborných techniků na pracovištích Měření emisí (ME) a Stanici technické kontroly (STK) a s tímto související vyhláškou č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel.