V měsících únoru a březnu t. r. provedla externí společnost certifikační audit systému managementu hospodaření s energií Olomouckého kraje dle normy ISO 50001. Auditor shledal systém jako funkční a doporučil jej k certifikaci. Vzhledem k následně vyhlášenému nouzovému stavu nebylo v té chvíli možné uskutečnit předání certifikátu vedení Olomouckého kraje. Do rukou hejtmana Olomouckého kraje byl certifikát slavnostně předán v pondělí 1. 6. 2020, odkaz na tiskovou zprávu a fotodokumentaci naleznete zde.

Z úst hejtmana i představitelů auditní společnosti zaznělo velké poděkování příspěvkovým organizacím, které  se velmi aktivně podíleli a průběžně spolupracovali v rámci celého procesu zavádění systému i při vlastní certifikaci.