Oznámení o konání konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ky
Vyšší odborné školy a Střední školy automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Datum konání konkurzu: 15. 6. 2022

Místo konání konkurzu: sídlo Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b

Uchazeči konkurzu:

Mgr. Ing. Marie Vychopeňová
Ing. Aleš Janderka
Ing. Bc. Pavel Trojan

Složení konkurzní komise:

předseda konkurzní komise
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. uvolněný člen Rady Olomouckého kraje, člen určený
zřizovatelem
členové konkurzní komise
Ing. Jan Šafařík člen určený zřizovatelem
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA vedoucí Odboru školství a mládeže Krajského úřadu
Olomouckého kraje, člen určený ředitelem krajského
úřadu
Mgr. Pavel Fridrich zástupce České školní inspekce, školní inspektor
Ing. Josef Kolář odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, ředitel
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy
elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. odborník v oblasti státní správy, ředitel Národního
pedagogického institutu ČR, krajské pobočky Olomouc
Mgr. Martin Vitásek pedagogický pracovník školy
Jiří Krňávek člen školské rady při střední škole

Přizvaný odborník s hlasem poradním, který není členem konkursní komise:
Matěj Kouřil člen školské rady při vyšší odborné škol