V pátek 1.4. 2022 navštívil naší školu Mgr. Vladimír Vácha , zabývající se vzděláváním a školením v oblasti rizikového chování. Přednášky na aktuální téma  * Kyberšikana *  a * Nebezpečí v kyberprostoru* . Lektor  žákům 1.AA + 1.AB a 2.AT +2.AB  představil zajímavou formou nebezpečí internetu, poukázal na jednotlivé praktiky v kyberprostoru, co hrozí a jak se bránit. Výklad byl obohacen několika zajímavými videi, které nenásilnou a zábavnou formou ukazovali na modelové případy ze života.

 V zajímavé přednášce se žáci dozvěděli o rizikových  faktorech na internetu a kyberšikaně, nástrahy virtuálního světa a  sociálních sítích, bezpečného užívání mobilních technologií atd. .Lektor se blíže věnoval zejména sociálním sítím, jejich zneužívání, rizikům a negativním důsledkům vyplývajícím z neuváženého používání některých způsobů komunikace na síti. Podrobněji se zaměřil na kyberšikanu, její definici a konkrétní vymezení včetně projevů, způsobů, jak ji odhalit a jak na ni reagovat. Důrazně také upozornil na chyby, které se při identifikaci kyberšikany objevují. Lektor je profesionál, o problematice má široké znalosti a umí je podat zajímavou a pro žáky srozumitelnou formou.

Mgr.Vladimír Žváček / školní metodik prevence/

http://www.minimalizacesikany.cz

http://www.bezpecne-online.cz

http://www.e-bezpeci.cz

http://www.nebudobet.cz