Ve středu 20.11. 2019 navštívil naší školu kněz a sám vyléčený narkoman Roman Povala  přednášející o drogové závislosti  a nebezpečí s ní spojené. S naší školou spolupracuje dlouhodobě, jeho osobní příběh žáky vždy osloví. Žákům naší školy  (přednáška  90 minut 1.AA , 1.AB, 1.EL) přednášel své zkušenosti na téma „ Život v závislosti “.

Když vypráví svůj životní příběh, i ti největší drsňáci pozorně naslouchají a nevěří svým očím a uším, že z bývalého narkomana tu stojí člověk, který nyní pomáhá druhým lidem nalézt smysl života. Děkujeme za návštěvu přednášejícího a za rok naviděnou.

Mgr.Vladimír Žváček ( školní metodik prevence )