Zaměstnanci, žáci a studenti VOŠ a SŠA  Zábřeh vybrali ve „Sbírce pro Moravu“ částku 14.462,00 Kč. Tento finanční dar byl dne 1. 7. 2021 vložen na účet veřejné sbírky č. ú. 200900222/0800.