Ve dnech 31.3. – 1.4. 2022 proběhlo na naší škole školení na systém ODIS firmy Škoda MB. Ze škodovky se nám věnovaly 2 lektoři, kteří nás provedli základy informačního a diagnostického programu ODIS. Toto školení navazovalo na školení, které proběhlo již v minulém roce. Uspořádaná akce byla velmi pozitivně hodnocena účastníky. Těšíme na další setkání a získané informace a zkušenosti budeme dále využívat při výuce odborných předmětů.