Dne 21.2.2017 na naší škole proběhlo krajské kolo soutěže „Karosář Junior“. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 žáků, kde z naší školy nás reprezentovali dva žáci a to Vít Koletschka a Daniel Macek. Naši žáci poměřili své znalosti a dovednosti se žáky SŠP Olomouc.

Po sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí soutěže se Vít Koletschka umístil na prvním místě a Daniel Macek na místě druhém. Oběma žákům patří velká gratulace! Vít si tímto výsledkem zajistil postup do celostátního finále soutěže Karosář Junior 2017 v Mladé Boleslavi.

Soutěž byla rozdělena na 3 části – praktickou, poznávací a test z odborné přednášky. Praktická část obsahovala 4 pracovní úkoly – vyrovnání nerovnosti karosérie, lícování dveří automobilu, svařování a praktický výrobek.

Poznávací část se skládala se 6 úkolů, kde žáci poznávali různé přípravky, nářadí a díly automobilu.

Naprostou novinkou byla poslední část a to odborná přednáška s následným testem, kde žáci neznali do poslední chvíle zadání. To byl podstatný rozdíl vůči minulým ročníkům soutěže, kde otázky byly zadávány z jednotného zadání ZZ Karosář, na které se žáci mohli připravit.

Po skončení všech částí soutěže byly slavnostně soutěžícím předány diplomy, pamětní listy a v neposlední řadě také ceny, které do soutěže věnovaly VOŠ a SŠA Zábřeh, SŠP Olomouc a firmy Fronius, s.r.o. a Hella Mohelnice. Tyto ceny předali zástupci firem PAS a.s, Zábřeh, Fronis, s.r.o a ředitel SŠP Olomouc.

Na závěr bych chtěl poděkovat oběma uvedeným žákům za výsledek v krajské soutěži a ,,Víťovi“ popřát hodně zdaru do celostátního finále v Mladé Boleslavi. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě žáků podíleli ale i těm co připravovali vlastní soutěž. V neposlední řadě patří také dík i firmám, které do soutěže věnovaly věcné ceny a upomínkové předměty. DĚKUJEME.

Pavel Trojan