Vážení rodiče a přátelé školy,

v souvislosti se skutečností, že vedení ČMOS PŠ rozhodlo o vyhlášení stávky na středu 6. 11. 2019 a naši pedagogičtí pracovníci školy se k tomuto kolektivnímu protestu přidali, chci Vás touto cestou informovat o změně organizace výuky v tento den.

Výuka bude omezena tak, že nebude zajištěn plný rozsah činností, ale bude zajištěn dohled nad žáky a studenty, kteří přijdou do školy.

  • zahájení činností v 7:45 hodin a ukončení v 12.05 hodin, pro všechny žáky a studenty ve škole – U Dráhy 6
  • stravování žáků a studentů bude zabezpečeno beze změn

Z výše uvedených důvodů také dochází ke změně termínu plánovaných konzultací a třídních schůzek na jiný termín:

Konzultace

středa  13.11. 2019  v 14.00 – 16.00  hodin (původní termín středa 6.11. 2019)

(individuální informace vyučujících o žácích v jednotlivých předmětech)

Třídní schůzky

středa  13.11. 2019  v 15.00  hodin (původní termín středa 6.11. 2019)

(společná schůzka, obecné informace pro rodiče)

Třídy: 3. AM, 3. EL, 3. DP. 3. AT, 4. DP

 

Za případné komplikace se omlouvám a věřím, že pochopíte danou situaci ve školství.

 

V Zábřeze  4.11.  2019

 

Ing. Martykán Vítězslav

ředitel VOŠ a SŠA Zábřeh