Dne 14.2.2020 proběhl stužkovací večírek i druhého maturitního oboru naší školy, tj. třídy 4.DP – Dopravní prostředky. Večírek se konal v sále motelu U Kováře. Jelikož jsme ve třídě 4 dívky a 4 hoši, nastupovali jsme v párech v choreografii našeho třídního ing. Václava Váni. Při slavnostním šerpování byly promítány prezentace složené z našich fotografií od dětství až po současnost a zároveň paní učitelka Vincenecová četla krásné verše, které na každého složil náš třídní.  Pak následovaly projevy ředitele školy ing.  Martykána, našeho třídního a zástupců nás maturantů. Na poděkování jsme rozdali přítomným učitelkám růže a učitelům sladkou pozornost. Po tomto slavnostním okamžiku následovala volná zábava, tance, rozhovory, atd. Na závěr byla bohatá tombola.

Co říci na konec? Celá akce byla hodnocena ze strany nás maturantů, rodičů, přítomných učitelů i ostatních jako dobře zorganizovaná a velmi dobře vyvedená. A navíc, máme na co vzpomínat, neboť tento večer se nám hluboce zaryl do našich srdcí.                                                                           

Viki Bartíková a Lea Lukasová