V souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 24 vyhlašuji volný den 29. září 2023 z ekonomických, organizačních a technických důvodů.

Ing. Bc. Pavel Trojan, ředitel školy