v souladu se Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 24 vyhlašuji z  technických důvodů volný den na pátek 11.9. 2020.  

V tento den 11.9. 2020 (07:30 – 18:30) bude realizována plánovaná odstávka pro přípojné odběrné místo MS 2840805 Zábřeh U Dráhy, Trafostanice TS SU_9551 Zábřeh – PAS.

Ing. Vítězslav MARTYKÁN, ředitel školy