Obleky, krásné šaty a hlavně maturitní šerpy, to jsou typické znaky maturitního plesu, večera či večírku. A tak tomu bylo i v pátek 17. ledna 2020. Pedagogové, žáci i rodiče se sešli v reprezentativních prostorách zábřežské Staré sladovny, aby se společně zúčastnili pomyslného iniciačního obřadu 4. AT.

Čestné funkce moderátora se ujala Mgr. Renata Semanová, třídní učitelka. Po úvodních proslovech zástupců vedení školy, Ing. Vítězslava Martykána, Mgr. Bedřicha Lužíka a Ing. Pavla Trojana, následoval slavnostní nástup žáků, kterým bylo zahájeno uvedení mezi maturanty – čekatele. Připravenou choreografii, dle reakcí publika, zvládli kluci skvěle. Potěšili také připravenými medailony, prezentacemi učitelů, maturitním videem a vzpomínkovým průřezem „ 4. AT od 1. až do 4. ročníku“. Vlastní šerpování, poděkování, nejen formou žákovského proslovu, uzavřely symbolicky růže.

„Tíha maturitních povinností“ dostihla žáky také během oslav, a to nejen v podobě sladkých akademických Pravidel českého pravopisu, ale také v podobě urputného řešení matematické úlohy, o kterou se postaral pan učitel Vitásek. Naštěstí žáci všechno zdokumentovali.

Prostřednictvím všech zúčastněných, za obrazového, filmového a hudebního doprovodu, byla vytvořena atmosféra zážitků, na něž snad i po letech budou všichni rádi vzpomínat. A tak s poděkováním za nezapomenutelné okamžiky zazněla v závěru večera přání, aby tito maturanti – čekatelé 4. AT všechno úspěšně zvládli a nejen u maturity měli hodně štěstí.

Leoš Švub, 4. AT