Ve středu 7.6.2023 si žáci třídy 1.AB vyzkoušeli vést hodinu v roli „učitele“.

Žáci byli rozděleni do dvojic a obdrželi téma ke zpracování. Aktuální problematikou je Vesmír – Slunce, planety, Země, hvězdy…

Jejich úkolem bylo v rámci hodin ICT patřičné téma vypracovat s využitím všech dostupných znalostí získaných během roku.

Žáci měli možnost zjistit, jaké to je na „druhé“ straně a uvědomit si, že to není až tak jednoduché. Vytvořit správnou atmosféru a motivaci pro třídu, ale především upoutat jejich POZORNOST.

Myslím si, že hodina splnila očekávání, někteří měli své projevy velmi zdařilé. Odměnou jim byl potlesk třídy a diskuze.

Hlavním cílem bylo nejen propojení dvou předmětů – ICT a PRV, ale i uvědomění si, jak správně pracovat s informacemi a umět je předávat dál, protože komunikační schopnosti některých jsou opravdu na velmi slabé úrovni.

Věřím, že takových hodin zažijeme ještě více.

PaedDr. Jana Rýznarová a třída 1.AB