Ve dnech 06.05. až 08.05. 2024 proběhly v souladu s Volebním řádem vydaným zřizovatelem školy Krajským úřadem Olomouckého kraje s platností od 1.4.2024 volby do školských rad Vyšší odborné školy a Střední školy při VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6. Z důvodu nedostatečné učasti ve volbách SŠ zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilými žáky v prvním kole proběhlo druhé kolo voleb a to ve dnech 13.05. až 14.05. 2024.

Zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků pro Školskou radu SŠ:

§ Josef Kučera, DiS; učitel OV, VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6;

§ Tomáš Till; učitel OV; VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6;

Zvolení zástupci z řad zákonných zástupců a zletilých žáků pro ŠR SŠ:

§ Daniel Sedlář; servisní mechanik Autoservis Mercedes, Tři dvory;

§ Ing. Tomáš Černohouz, DiS; ředitel provozovny Samohýl motor Olomouc;

Zvolený zástupce z řad pedagogických pracovníků pro Školskou radu VOŠ:

§ Ing. Milan Cikryt, učitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6;

Zvolený zástupce z řad zletilých studentů pro Školskou radu VOŠ:

§ Zuzana Macková; studentka VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6.

Ing. Bc. Pavel Trojan v.r.

ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6