V  úterý 24.9.  2019 navštívil naší školu Tomáš Řehák, zabývající se péčí, vzděláváním a školením v oblasti AIDS, sexu, lásce, věrnosti a zdravého životního stylu. Žákům 1. a  2. ročníkům naší školy ve dvou besedách  vyprávěl své zkušenosti s bojem s touto nemocí –  HIV/AIDS. Ale i tak vážné téma umí Tomáš dobře odlehčit, takže jsme se všichni dobře bavili. Přednášku doprovázela zajímavá projekce, stěžejní byl však styl výkladu přednášejícího. Lektor Tomáš Řehák dokáže  zaujmout hlubokou znalostí tématu i schopností mluvit i o velmi vážných a smutných věcech s nadhledem a humorem.

 Mgr.Vladimír Žváček / školní metodik prevence/

Více informací o činnosti a poslání organizace ABATOP – http://www.abatop.cz/ a o činnosti Tomáše Řeháka – http://tom.wbs.cz/, kde můžete také shlédnout několik dokumentů s touto problematikou, jeho přednášku či si přečíst skutečné příběhy nemocných AIDS.