Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh , U Dráhy 6 se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky www.spsa-za.cz a mobilní aplikace Bakaláři v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.spsa-za.cz a mobilní aplikaci Bakaláři.

Stav souladu

Web je napsán podle normy XHTML 1.0, což by mělo zajistit jeho správné zobrazení v nejpoužívanějších prohlížečích. Celý web je psán strukturovaně s důrazem na důsledné oddělení obsahu a formy neměl by proto být problém na něj přistupovat v textovém prohlížeči či se slepeckou čtečkou. Tato webová stránka a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 z důvodu nesouladu prvků uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. Pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
  • některé dokumenty mohou být v uzavřeném formátu JPEG, PPT, PPTX, DOC nebo XLS, pro které je opět dostupný běžný software
  • odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  • videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. 9. 2020  

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba, kontaktní údaje, postup pro prosazování práva

Případné dotazy či připomínky k webu můžete psát na adresu sekretarka@spsa-za.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh,
U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh
email:  sekretarka@spsa-za.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz