Základní informace:

Název: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy  6

Adresa: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh
Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 00 577 324
REDIZO: 600 018 091

Datová schránka:  55afdt8
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zábřeh, č.ú.: 86 – 7476090277

Zřizovatel: Olomoucký kraj – právní forma: kraj, IČO: 60609460
Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Škola sdružuje:

Střední škola IZO: 107 881 004
Vyšší odborná škola IZO: 110 550 293
Domov mládeže IZO: 110 027 558
Školní jídelna – výdejna IZO: 150 070 144

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh
2. Olomoucká 21, 789 01 Zábřeh

Výroční zpráva: za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva: za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva: za školní rok 2020/2021

Certifikát Olomouckého kraje č. 20 0003 SHE na systém managementu hospodaření s energií: ol-kraj-cert50001-ca-2020-cz