VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Adresa: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh
IČO: 00 577 324
Telefon: +420 588 881 501
E-mail: sekretarka@spsa-za.cz
Datová schránka: 55afdt8
Zřizovatel: Olomoucký kraj

 

Ředitel školy
Ing. Bc. Pavel Trojan
+420 603 264 939, +420 588 881 503
Statutární zástupce
Mgr. Štěpán Ucekaj
+420 588 881 538

Zástupci ředitele

Teoretické vyučování
Mgr. Bedřich Lužík
+420 588 881 504
Domov mládeže a výchovný poradce
Mgr. Štěpán Ucekaj
+ 420 778 461 353, +420 588 881 544
Odborný výcvik, odborná praxe
Ondřej Pospíšil DiS.
+420 734 368 184, +420 588 881 511
Ekonomika
Ing. Věra Vančurová
+420 588 881 506

Důležité kontakty:

Sekretářka
Hana Maixnerová
+420 588 881 501
Školení ICT
Mgr. Martin Vitásek
+420 588 881 547
Školní metodik prevence
Mgr. Vladimír Žváček
+420 588 881 541

Učitelé teorie:

 Jméno Telefon Funkce/Profese Pracoviště Lokalita E-mail
 Ing. Mgr. Bezděk Stanislav 588 881 533 Učitel Kabinet č. 25 I.patro s.bezdek@spsa-za.cz
 Ing. Cikryt Milan 588 881 532 Učitel Kabinet č. 4 přízemí m.cikryt@spsa-za.cz
 Ing. Gregor Bohumil 588 881 532 Učitel Kabinet č. 4 přízemí b.gregor@spsa-za.cz
 Mgr. Gregor Luděk 588 881 530 Učitel Kabinet č. 7 III.patro l.gregor@spsa-za.cz
 Ing. Hájek Pavel 588 881 546 Učitel Kabinet č. 50 II.patro p.hajek@spsa-za.cz
 Mgr. Hošková Lenka 588 881 534 Učitelka Kabinet č. 6 III.patro l.hoskova@spsa-za.cz
 Mgr. Hozíková Jitka 588 881 533 Učitelka Kabinet č. 25 I.patro j.hozikova@spsa-za.cz
 Ing. Kelar Jiří 588 881 530 Učitel Kabinet č. 7 III.patro j.kelar@spsa-za.cz
 Mgr. Krša Miroslav 588 881 534 Učitel Kabinet č. 6 III.patro m.krsa@spsa-za.cz
 Ing. Lolek Karel 588 881 531 Učitel Kabinet č. 8 přízemí k.lolek@spsa-za.cz
 Ing. Bc. Lubina Lubomír 588 881 546 Učitel Kabinet č. 50 II. patro l.lubina@spsa-za.cz
 Ing. Merta František 588 881 530 Učitel Kabinet č. 7 III.patro f.merta@spsa-za.cz
 Mgr. Neuwirth Michal 588 881 531 Učitel Kabinet č. 8 přízemí m.neuwirth@spsa-za.cz
 Ing. Petřík Miroslav 588 881 532 Učitel Kabinet č. 4 přízemí m.petrik@spsa-za.cz
 PaedDr. Rýznarová Jana 588 881 534 Učitelka Kabinet č. 6 III.patro j.ryznarova@spsa-za.cz
 Mgr. Semanová Renata 588 881 536 Učitelka Kabinet č. 43 II.patro r.semanova@spsa-za.cz
 Mgr. Stará Monika 588 881 535 Učitel Kabinet č. 46 II.patro m.stara@spsa-za.cz
 Ing. Steidl Jaromír 588 881 537 Učitel Kabinet č. 41 II.patro j.steidl@spsa-za.cz
 Šebela Vojtěch 588 881 545 Správce ITT Kabinet č. 40 II.patro v.sebela@spsa-za.cz
 Ing. Vaník Leo 588 881 532 Učitel Kabinet č. 4 přízemí l.vanik@spsa-za.cz
 Mgr. Vitásek Martin 588 881 547 Učitel Kabinet č. 48 II.patro m.vitasek@spsa-za.cz
 Ing. Vlček Vladimír 588 881 533 Učitel Kabinet č. 25 I.patro v.vlcek@spsa-za.cz
 Mgr. Zahradníček Karel 588 881 533 Učitel Kabinet č. 25 I.patro k.zahradnicek@spsa-za.cz
 Mgr. Zbořilová Marie 588 881 530 Učitelka Kabinet č. 7 III.patro m.zborilova@spsa-za.cz

Učitelé odborného výcviku:

 Jméno Telefon Funkce/Profese Pracoviště Lokalita E-mail
 Deutsch František 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro f.deutsch@spsa-za.cz
 Diviš Marek Učitel praxe ŘMV Kabinet Autoškola přízemí m.divis@spsa-za.cz
 Dušek Vladimír Učitel praxe ŘMV Kabinet Autoškola přízemí v.dusek@spsa-za.cz
 Gryc Jiří 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro j.gryc@spsa-za.cz
 Hojgr Martin Učitel praxe ŘMV Kabinet Autoškola přízemí m.hojgr@spsa-za.cz
 Honemann Petr 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro p.honemann@spsa-za.cz
 Mgr. Keitzl Pavel 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro p.keitzl@spsa-za.cz
 Kouřil Milan 588 881 517 Učitel OV Dílny OV přízemí m.kouril@spsa-za.cz
 Kučera Josef, DiS. 588 881 518 Učitel OV Dílny OV přízemí j.kucera@spsa-za.cz
 Polách Martin 588 881 520 Učitel OV Dílny OV přízemí m.polach@spsa-za.cz
 Pospíšil Ondřej, DiS. 588 881 511 Vedoucí učitel OV Kancelář ZŘPV I.patro o.pospisil@spsa-za.cz
 Stejskal Jan 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro j.stejskal@spsa-za.cz
 Šild Jaroslav Učitel praxe ŘMV Kabinet Autoškola přízemí j.sild@spsa-za.cz
 Štábl Petr 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro p.stabl@spsa-za.cz
 Švec Pavel 588 881 519 Učitel OV Dílny OV přízemí p.svec@spsa-za.cz
 Švéda Luděk 583 413 820 Učitel OV Olomoucká I.patro l.sveda@spsa-za.cz
 Till Tomáš 588 881 521 (514) Učitel OV Dílny OV přízemí t.till@spsa-za.cz
 Vinkler Miroslav, DiS. 588 881 513 Učitel OV Dílny OV přízemí m.vinkler@spsa-za.cz

Ekonomický úsek:

 Jméno Telefon Funkce/Profese Pracoviště Lokalita E-mail
 Bezděková Eva 588 881 507 Účetní Účtárna I.patro e.bezdekova@spsa-za.cz
 Drlíková Eva 588 881 505 Mzdová účetní Pokladna I.patro e.drlikova@spsa-za.cz
 Jílková Jana 588 881 508 Účetní Účtárna I.patro j.jilkova@spsa-za.cz
 Ing. Vančurová Věra 588 881 506 ZŘE Kancelář ZŘE I.patro v.vancurova@spsa-za.cz

Domov mládeže:

 Jméno Telefon Funkce/Profese Pracoviště Lokalita E-mail
 Hamplová Anna 731 303 377 Výdejce stravy Jídelna spoj. trakt DM
 Horká Jiřina 731 303 377 Výdejce stravy Jídelna spoj. trakt DM
 Janků Marie 588 881 542 Vychovatelka DM II.patro DM m.janku@spsa-za.cz
 Malá Květoslava 588 881 540 Vychovatelka DM I.patro DM k.mala@spsa-za.cz
 Sborovna DM 588 881 539 Sborovna DM přízemí DM
 Mgr. Ucekaj Štěpán 588 881 538 Vedoucí DM Kancelář VDM přízemí DM s.ucekaj@spsa-za.cz
 Mgr. Žváček Vladimír 588 881 541 Vychovatel, Preventista DM I.patro DM v.zvacek@spsa-za.cz