Důležité dokumenty ke stažení:

Organizace absolutoria 2020
Dokument
Organizace opravných maturitních a závěrečných zkoušek i absolutoria 2019
pdf