Důležité dokumenty ke stažení:

Pokyny k absolventské práci a absolutoriu 2023/2024
Dokument
Organizace absolutoria 2023/2024
Dokument