Důležité dokumenty ke stažení:

Pokyny k absolventské práci a absolutoriu 2023/2024
Dokument
Organizace absolutoria 2023/2024
Dokument
PODMÍNKY PRO VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2023/2024
Dokument
Opakovací okruhy z EZV k absolutoriu 2023/2024
pdf