Autolakýrník

Školní vzdělávací plán:
Autolakýrník
Kód oboru:
23-61-H/01
Délka studia:
3 roky

Tento obor vzdělání je podporován finančním příspěvkem ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje. Absolventi se uplatní v povolání autolakýrník při povrchových úpravách karoserií a skříní vozidel, a to jak ve výrobě, tak při opravách. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny“B“. Obor vzdělání se zabývá samostatnou orientací ve všech lakýrnických postupech, včetně míchání a tónování barev, prováděním nových nátěrů, nástřiků a oprav hotových lakovaných výrobků a automobilových karosérií. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do maturitního oboru (nástavbové studium).