Aktuální projekty :

Naše škola je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ). Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: https://idzok.cz/

Naše škola realizuje projekt na podporu vzdělávání studentů a pedagogických pracovníků školy – „Podpora vzdělávání na VOŠ a SŠA Zábřeh“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003454, podpořený z výzvy č. 02_22_003 pro Šablony, Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na personální podporu – karierový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání

Spolufinancováno Evropskou unií