Tento měsíc navštívili žáci 1. AD v doprovodu paní učitelky Renaty Semanové Muzeum silnic ve Vikýřovicích. Po úspěšném zvládnutí cesty vlakem  žáci měli možnost prohlédnout si čtyři expozice, zaměřené nejen na silniční dopravu.

V první části byly k nahlédnutí staré mapy, patníky, kočár a další exponáty související se silnicemi. Byl zde také koutek, ve kterém bylo možno prostudovat dokumenty týkající se údržby a stavby silnic.

Druhá část byla věnovaná bratřím Kleinům, kteří se zabývali hutnictvím, stavbou železnic a mostů. V této expozici si žáci prohlédli výrobky z jejich železáren, potřeby k odlévání, části kolejí, obrazy železnic a jiné zajímavé exponáty.

Třetí část tvoří expozice mostního inženýrství. Žáci se zde pokoušeli sestavit da Vinciho lávku, ovšem jejich počínání se zdálo být marné. Jako inspirace jim posloužily vystavené modely, fotografie a části mostů.

Před muzeem se nachází čtvrtá část výstavy, a to výstava techniky, která je nezbytná k přípravě půdy před stavbou silnice, nechybějí ani nákladní automobily sloužící k údržbě silnic. Ačkoliv je tato expozice také zajímavá, nezbylo na ni tolik času, kolik by si zasloužila.

I přes nepřízeň počasí se výlet vydařil a žáci 1. AD se už těší, až opět někam vyrazí.

 

Leoš Švub