Dopravní prostředky

Školní vzdělávací plán:
Dopravní prostředky - opravy a služby
Kód oboru:
(23-45-M/01)
Délka studia:
4 roky

Upozornění! Obor není naší školou nabízený v přijímacím řízení 2022. Ve školním roce 2022/2023 tedy nebude otevřený 1. ročník.

Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V oboru se připravují žáci pro činnosti středně technických pracovníků v oblasti služeb, provozu a údržby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Studium je vhodné pro hochy.a dívky. Součástí přípravy žáků je také výcvik v řízení motorových vozidel skupiny „B“a „C“. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách a VOŠ.